Internen

Leerlingenbeheer Leerlingenbeheer
In het programma leerlingenbeheer registreren we de leerlingengegevens, studieresultaten, historieken, ... voor het linear en modulair onderwijs. Deze gegevens verwerken we tot lijsten, etiketten, documenten, ... . De cijfergegevens verwerken we in statistieken en grafieken. We combineren deze gegevens met Word en Excel. De databanken met de late-in en vroege uitschrijvingen maken we aan voor het Departement Onderwijs.
Afwezigheden Afwezigheden
In dit programma registreren we de afwezige leerlingen. Hierdoor krijgen we een overzicht van de dagelijkse en maandelijkse afwezigheden. Vanuit de gebruikte codes Z, D, R, ... maken we overzichten en statistieken aan die bruikbaar zijn voor de doorlichtingsbundel en het outputdossier. De aangemaakte lijsten zijn rechtstreeks bruikbaar in het afwezigheidsregister.
Rapporten Rapporten
Rapporten op maat van de school, met grafische voorstellingen. Alle wiskundige berekeningen zijn voorzien. We kunnen buiten cijfergegevens ook een remediƫring meegeven.
Strafstudies Strafstudies
Programma voor het bijhouden van de strafstudies. Wekelijkse en maandelijkse print-outs.
Leerlingenvolgsysteem Leerlingenvolgsysteem
Bevat gegevens in verband met gezinssituatie, gezondheid, leerstoornissen en gedrag. Daarbuiten kunnen we informatie opvragen van de begeleiding, afwezigheden, schoolrekening en strafstudies. Vervolgens kunnen we de volgfiche opvragen met opmerkingen aangaande de leerling waarbij de toegang tot de gegevens afhankelijk is van de ondervrager (leerling, leerkracht, leerlingenbegeleider, directeur, ...). Deze opmerkingen kunnen informatie zijn rond de zorg om de leerling, prestatiegegevens, gedragssituaties, begeleidingsgegevens, ... .
Boeken Boeken
In de boekenadministratie verwerken we de tijdschriften, cursussen en boeken. We houden de inventaris bij samen met de registratie van verantwoordelijke leerkracht, uitgever en ISBN-nummer.
Schoolgerief Schoolgerief
De module schoolgerief maakt een inventaris en geeft een overzicht van gerief dat beschikbaar is voor de leerlingen. Dit kan gaan van teken- en turngerief tot boeken en tijdschriften.

Vorige

© 1986 - 2021 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.