Algemeen

De programma's richten zich naar het kleuter- en lager onderwijs, het voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO), het deeltijds onderwijs (DBSO), het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO), de centra voor volwassenenonderwijs (CVO), de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de internaten. Ze zijn dus ook uitgewerkt voor elke onderwijsvorm afzonderlijk.

© 1986 - 2024 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.