Broekx schooladministratie

De programma's richten zich naar het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (BuBaO, BaO), het gewoon voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO), het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO), het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO), lineair en modulair. Ze zijn dus ook uitgewerkt voor elk onderwijsniveau afzonderlijk. Geen ballast van het ene onderwijsniveau in het andere.

© 1986 - 2021 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.