Broekx-on-web

BROEKX-on-web is een webtoepassing ontwikkeld voor scholen. U hebt dus steeds toegang tot BROEKX-on-web via het internet. Via de internet-browser start u de schooladministratie op. Uw gegevens zijn overal en altijd beschikbaar. U kan dus werken van thuis, op school, andere vestigingsplaats, enz...

Het pakket is modulair opgebouwd. Elke module kan gebruikt worden door directie, zorgcoördinatoren, graadcoördinatoren, administratieve medewerkers, leerkrachten, ouders en leerlingen. Bij iedere gebruiker wordt aangegeven welke onderdelen mogen gebruikt worden.
U kan aan elke gebruiker en voor iedere module geen toegang, alleen leesrechten of lees- en schrijfrechten toestaan.

BROEKX-on-web Schooladministratie

© 1986 - 2024 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.