Leerlingenvolgsysteem

In dit programma registreren we de gezinssituatie van de leerling. Alsook gegevens over zijn gezondheid, leerstoornissen en gedrag.
Daarbuiten kunnen we informatie opvragen v.d. begeleiding, afwezigheden, schoolrekeningen en strafstudies


Vorige

© 1986 - 2021 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.