Schoolrekeningen

In het programma schoolrekeningen verwerken we alle verplichte en niet-verplichte kosten tot een overzicht.
Schoolrekeningen

Wekelijks, maandelijks of volgens een vast tijdschema maken we een opsomming van alle gedane kosten aan bijvoorbeeld dranken, tijdschriften en schooluitstappen. Deze schoolrekeningen worden dan verwerkt en opgevolgd vanuit dit programma. Met ISABEL kan een automatisch koppeling gedaan worden naar de elektronische ontvangsten.
Schoolrekeningen

De rekening worden afgedrukt met of zonder overschrijvingsformulier. Door gebruik te maken van een OGM-nummer is de opvolging van de betaling gemakkelijker. Ook artikelen die door de school gratis beschikbaar worden gesteld kunnen op de schoolrekeningen opgenomen worden.
Schoolrekeningen


Vorige

© 1986 - 2021 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.