Dubbele boekhouding

De dubbel boekhouding is een volledige boekhouding met aankopen en verkopen, financiƫle verrichtingen en diversen. Het eindresultaat van een dubbel boekhouding is de balans.
Binnen de VZW kunnen we onderverdelingen maken op schoolniveau of de opsplitsing werkingstoelagen en eigen middelen.
Boekhouding
Na het inbrengen van de inventaris wordt de beginbalans aangemaakt met de automatische berekening van de reeds afgeschreven bedragen.
Boekhouding
Bij het inbrengen van de aankopen van een investeringselement worden automatisch afschrijvingstabellen aangemaakt.
Boekhouding
Je kan op ieder ogenblik de balans, proefbalans, saldibalans of resultatenrekeningen opvragen.
Boekhouding


Vorige

© 1986 - 2022 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.