Leerlingen

Leerlingenbeheer Leerlingenbeheer
In het programma leerlingenbeheer registreren we de leerlingengegevens, studieresultaten, historieken, ... van het kleuter en lager onderwijs. Deze gegevens verwerken we tot lijsten, etiketten, documenten, ... . De cijfergegevens verwerken we in statistieken en grafieken. We combineren deze gegevens met Word en Excel. De databanken van oktober en februari maken we aan voor het Departement Onderwijs.
Oud-leerlingen Oud-leerlingen
Met behulp van dit programmaonderdeel verwerken we alle schoolverlaters. We registreren de loopbaan na het verlaten van de school. Deze gegevens verwerken we tot statistieken, uitstroomgegevens en grafieken. De nodige documenten voor het outputdossier zijn hierdoor beschikbaar.
Afwezigheden Afwezigheden
In dit programma registreren we de afwezige leerlingen. Hierdoor krijgen we een overzicht van de dagelijkse en maandelijkse afwezigheden. Vanuit de gebruikte codes Z, D, R, ... maken we overzichten en statistieken aan die bruikbaar zijn voor de doorlichtingsbundel en het outputdossier. De aangemaakte lijsten zijn rechtstreeks bruikbaar in het afwezigheidsregister.
Rapporten Rapporten
Rapporten op maat van de school, met grafische voorstellingen. Alle wiskundige berekeningen zijn voorzien. We kunnen buiten cijfergegevens ook een remediƫring meegeven.
Leerlingenvolgsysteem Leerlingenvolgsysteem
Bevat gegevens in verband met gezinssituatie, gezondheid, leerstoornissen en gedrag. Daarbuiten kunnen we informatie opvragen van de begeleiding, afwezigheden, schoolrekening en strafstudies. Vervolgens kunnen we de volgfiche opvragen met opmerkingen aangaande de leerling waarbij de toegang tot de gegevens afhankelijk is van de ondervrager (leerling, leerkracht, leerlingenbegeleider, directeur, ...). Deze opmerkingen kunnen informatie zijn rond de zorg om de leerling, prestatiegegevens, gedragssituaties, begeleidingsgegevens, ... .
Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer
In het programma leerlingenvervoer verwerken we het busvervoer. De ingebrachte gegeven verwerken we tot de nodige lijsten en documenten zoals aanwezigheidslijsten, opstaplijsten en leerlingenlijsten.
Schoolgerief Schoolgerief
De module schoolgerief maakt een inventaris en geeft een overzicht van gerief dat beschikbaar is voor de leerlingen. Dit kan gaan van teken- en turngerief tot boeken en tijdschriften.
Schoolrekeningen Schoolrekeningen
In het programma schoolrekeningen verwerken we alle verplichte en niet-verplichte kosten tot een overzicht. Wekelijks, maandelijks of volgens een vast tijdschema maken we een opsomming van alle gedane kosten aan bijvoorbeeld dranken, tijdschriften en schooluitstappen. Deze schoolrekeningen worden dan verwerkt en opgevolgd vanuit dit programma. Met ISABEL kan een automatisch koppeling gedaan worden naar de elektronische ontvangsten.

Vorige

© 1986 - 2021 Broekx BVBA. Alle rechten voorbehouden.